Dessa generella villkor tillsammans med de policys relaterade till den tillhandahållna tjänsten och som anges på Urklipps hemsida ger dig information om vad du kan förvänta dig av Urklipps tjänster och utgör ett juridiskt avtal mellan dig som kund och Urklipp.

Bilder och reklamation

Du ansvarar för bilderna du skickar till oss och försäkrar att du har den rätt att använda dem. Ägandet av inskickade och redigerade bilder överförs aldrig till Urklipp. Vi granskar inskickade bilder för olämpligt material och förbehåller oss rätten att avvisa bilder av olika anledningar. De returnerade bilderna anses vara godkända av dig vid nedladdning, om du inte kontaktar oss inom sju (7) dagar med information om eventuella fel du har uppmärksammat med hänvisning till de instruktioner du har lämnat om redigering av bilderna. Vi kommer att korrigera eventuella fel på bilderna och returnera dem till dig med hög prioritet.

Leverans och nedladdning

Vi prioriterar ordrar baserat på önskad leveranstid och kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att leverera din bild inom den begärda tidsramen, men vi garanterar inte att den begärda leveranstiden uppfylls. Du kommer att få ett meddelande via e-post när din beställning är klar för nedladdning och du kan ladda ner bilderna via vår hemsida. Bilderna kommer att raderas från vårt system fjorton (14) dagar efter att du har laddat ner dem och accepterat leveransen.

Ångerrätt

En beställning med standard leveranstid på 24 timmar kan avbrytas upp till 1 timme från det att ordern var placerad. En expressorder med antingen 10 eller 4 timmars leveranstid kan avbrytas upp till 30 minuter från det att beställningen placerades.

Betalning

Villkor för betalningar gjorda med betal- eller kreditkort regleras av respektive kortutgivare. Vid fakturaköp förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning. Insamling och behandling av dina personuppgifter samt kreditupplysning är nödvändig för att vi ska kunna behandla ditt önskemål om kredit. Betalning ska erläggas till Urklipp på det sätt som fakturan anger eller på det sätt som särskilt avtalats och vara Urklipp tillhanda senast på förfallodagen. Vid försenad betalning skickas en påminnelse till dig. Vid ytterligare försening tillkommer en lagstadgad inkassoavgift. Förbetalda krediter kan köpas med betal- eller kreditkort där köpet regleras av respektive kortutgivare. Giltighetstiden på krediterna gäller så länge du har ett aktivt konto.

Ändringar av tjänster eller villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i tjänsterna, företagets policys och dessa villkor. Är ändringarna väsentliga kommer du meddelas innan sådan ändring sker. Meddelanden enligt dessa generella villkor kommer göras tillgängliga på hemsidan eller skickas till din angivna e-postadress.

Ansvarsbegränsning

Förutom vad som krävs enligt lag, kommer Urklipp inte vara ansvariga för något av följande men inte begränsat till:

  1. förlust av eller skada på data
  2. indirekta, följdskador eller tillfälliga skador och förluster. eller
  3. förlorade vinster, affärer, intäkter, goodwill eller förväntade besparingar.

Händelser utanför vår kontroll

Urklipp kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller brister i fullgörandet av åtaganden enligt dessa bestämmelser, om förseningen eller bristen i fullgörandet orsakas av en händelse utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa generella villkor. Tvist angående tolkning av dessa generella villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.