Urklipp Logo

Användarvillkor

Allmänna villkor för tjänsten


Dessa allmänna villkor för tjänsten, tillsammans med de policyer som gäller för de tjänster som tillhandahålls och som anges på Clipilys webbplats, utgör ett juridiskt avtal mellan dig som kund och Clipily, som omfattar både våra traditionella tjänster och våra utökade kreativa och utvecklingstjänster. Genom att samarbeta med Clipily godkänner du dessa villkor, som beskriver våra ömsesidiga förväntningar och skyldigheter.


Kreativa tjänster och utvecklingstjänster

Förutom bildredigering och bildhantering erbjuder Clipily en rad kreativa tjänster och utvecklingstjänster, bland annat grafisk design, utveckling av webbplatser och lösningar för digital marknadsföring. Du samtycker till att förse oss med all nödvändig information, allt material och alla godkännanden som krävs för ett framgångsrikt genomförande av dessa tjänster. Clipily förbehåller sig rätten att avvisa projekt baserat på innehåll, genomförbarhet eller etiska överväganden.


Bilder och justeringar

Du är ansvarig för de bilder och det innehåll som du skickar till oss och garanterar att du har laglig rätt att använda dem. Äganderätten till inskickat innehåll, oavsett om det är bilder eller annat material, överförs aldrig till Clipily. Vi förbehåller oss rätten att granska inskickat material med avseende på olämpligt innehåll och att avvisa material av vilken anledning som helst. Material som returneras till dig anses vara godkänt om vi inte får meddelande om eventuella fel inom sju (7) dagar efter leverans.


Leverans och nedladdning

Vi prioriterar beställningar baserat på den begärda leveranstiden och gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att uppfylla dessa tidsramar, men vi kan inte garantera exakta leveranstider. Du kommer att få ett e-postmeddelande när din beställning, oavsett om det är en bild eller ett utvecklingsprojekt, är klar för granskning och nedladdning. Innehållet kommer att tas bort från våra system fjorton (14) dagar efter att du har bekräftat att du accepterar det.


Avbeställning och återbetalning

Beställningar kan annulleras enligt de villkor som gäller för den typ av tjänst som beställts. För standardleveranser är avbeställning möjlig upp till en timme efter att beställningen har gjorts. För express- eller utvecklingstjänster kommer specifika avbokningsvillkor att tillhandahållas baserat på arbetets omfattning och natur. Återbetalningar och krediteringar kommer att ske enligt de särskilda villkor som anges vid beställningstillfället.


Betalning

Betalningsvillkor för tjänster som tillhandahålls av Clipily, oavsett om det sker via kreditkort, betalkort eller faktura, regleras av de villkor som anges av respektive betalningsbehandlare och av Clipilys policyer. Alla betalningar måste göras i enlighet med de instruktioner som Clipily tillhandahåller. Försenade betalningar kan medföra ytterligare avgifter enligt vad som anges i serviceavtalet.


Ändringar av tjänster eller villkor

Clipily förbehåller sig rätten att när som helst ändra tjänster, policyer och dessa villkor. Betydande förändringar kommer att meddelas dig innan de genomförs. Fortsatt användning av Clipilys tjänster efter ändringar innebär att du godkänner de nya villkoren.


Begränsning av ansvar

Clipily och dess underleverantörer ansvarar inte för indirekta skador såsom dataförlust, utebliven vinst eller andra oförutsedda skador, förutom vad som krävs enligt lag. Vårt ansvar är begränsat till omfattningen av de tjänster som tillhandahålls och de avgifter som du har betalat.


Force Majeure

Clipily ansvarar inte för förseningar eller fel i tjänsteleveransen som beror på händelser utanför vår kontroll. Detta inkluderar naturkatastrofer, myndighetsåtgärder eller tekniska fel som inte kan hänföras till Clipilys försumlighet.


Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor och eventuella tvister med anledning av dem regleras av svensk lag och ska avgöras av Stockholms tingsrätt med iakttagande av dina lagstadgade rättigheter.


Information om företaget

Clipily är ett varumärke som tillhör TON Creative Studios AB, med adress Västergatan 6D, 352 30 Växjö, Sverige. Företagsnummer: 559029-8450.